Pregled najcescih bolesti
Category : Bolesti
Published by Marijan on 26-Apr-2006 18:00


Pre bolesti

Da bi kornjače imale jak imunitet koji će ih štititi od infekcija potrebno je da imaju odgovarajući smeštaj i ishranu. 

Metabolizam kornjače i deo imunog sistema je direktno ovisan o temperaturi tela, veća temperatura ubrzava metabolizam i podiže aktivnost imunog sistema. Smeštaj mora da bude dizajniran tako da postoji gradijent temperature kako bi kornjača mogla svojim ponašanjem da reguliše temperaturu tela u okviru preferirane optimalne temperaturne zone.

Podizanje temperature smeštaja u gornju granicu ove zone dovodi do povećanja metabolizma i imunog odgovora, što je od velike važnosti za ozdravljenje i efikasno dejstvo lekova. 

Ukoliko je pak životinja u kritičnom stanju usled poodmakle faze infekcije ili teške povrede, životinju treba što pre odvesti veterinaru i tek po stabilizaciji i administraciji lekova povisiti temperaturu tela. Ovo je posebno važno ukoliko se bolest javlja u toku buđenja iz hibernacije ili je jedinka držana na neadekvatno niskoj temperaturi. 

Vodene kornjače koje u prirodi vrše termoregulaciju sunčanjem moraju da imaju obezbeđen suvi deo za sunčanje na kome se mogu potpuno osušiti i koji je topliji od vode. Vlažnost vazduha mora odgovarati vrsti, prevelika vlaga pogoduje infekcijama, a premala vlažnost dovodi do oštećenja vlažnih membrana (disajnih kanala, pluća, očiju) i dehidratacije. Podloga, rasveta i uređenje smeštaja mora da bude u skladu sa biologijom vrste.

Najčešći razlog oboljevanja kornjača koje se drže kao kućni ljubimci su: niska temperatura, nedostatak UVB rasvete, nedostatak vitamina A i kalcijuma, loša higijena-filtracija i stres.

Tekstovi o bolestima koji slede prevashodno služe kao informacija koja će pomoći ljubiteljima kornjača da preventivno deluju, prepoznaju simptome bolesti i tretiraju lakše zdravstvene probleme. Od ključne je važnosti kornjaču u kritičnom stanju pod hitno odvesti veterinaru, jer svako odlaganje u takvim situacijama smanjuje šanse za uspešno lečenje i preživljavanje. Određene bolesti može dijagnostifikovati, odrediti i sprovesti terapiju, te prepisati lekove jedino kvalifikovani veterinar.