Povrsinke rane
Category : Bolesti
Published by Marijan on 13-May-2010 13:10

Površinske rane

Kornjače zadobijaju oštećenja površinskog sloja kože na razne načine.

Uzroci
• Oštri predmeti
• Opekotine od grejnih tela
• Prejake ili preblizu postavljene UVB lampe
• Prenaseljenost , međusobni ujedi i povrede kandžama, agresivnost
• Trenje kože o ivice nepravilno razvijenog oklopa
• Dejstvo agresivnih jedinjenja iz izmeta i mokraće
• Neadekvatna vlažnost vazduha i podloge
• Neadekvatan hemizam vode
• Prejaka, neizolovana i preblizu postavljena UVB lampa ili izvor toplote
• Paraziti
• Neadekvatna ishrana
• Mikroorganizmi koji razgrađuju keratin
• Neodgovarajuće rukovanje
• Druge životinje

Prevencija
• Pravilna dizajn i higijena smeštaja
• Izbegavanje prenaseljenosti
• Održavanje potrebne tvrdoće i kiselosti vode, temperature i vlažnosti vazduha
• Pravilan izbor i postavljanje UVB lampe i izvora toplote
• Pravilna ishrana
• Izegavanje unosa parazita 
• Pravilno rukovanje kornjačama
• Onemogućavanje kontakta između kornjača i drugih životinja koje ih mogu povrediti

Terapija
• Kod manjih povreda dovoljno je povesti računa o higijeni i one će zarasti same
• Oštre ili nenormalno izrasle ivice oklopa koje oštećuju kožu potrebno je skratiti ili zaobliti ukoliko je to moguće
• Za veće rane potrebno je više vremena da zacele i da se ne bi inficirale koriste se sredstva za dezinfekciju i antibiotici/antimikotici
• Velika oštećenja oklopa nadoknađuju se odgovarajućom „zakrpom“, a pukotine se mehanički fiksiraju